Avis Legal

<1> AVÍS LEGAL

D’acord amb el que estableixen els articles 6-III i 19 de la Llei n° 2004-575 de 21 de juny de 2004 per a la Confiança en l’economia digital, coneguda com a LCEN, posem en coneixement dels usuaris i visitants del lloc: www. hotel-ribes.com la següent informació:
1. Informació legal:
Condició de propietari: particular
El propietari i creador del lloc i responsable de la publicació és: Alain RIBES. El rètol comercial és: HOTEL RIBES. Adreça postal del titular: Hameau de La Preste 66230 PRATS DE MOLLO LA PRESTE. Contacta amb el responsable de la publicació: info@hotel-ribes.com. El responsable de la publicació és una persona física
L’amfitrió del lloc és: o2switch 222 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand. Informació sobre la declaració de la CNIL per a webs
2. Presentació i principi:
S’anomena: Usuari, qualsevol usuari d’Internet que es connecti i utilitzi l’esmentat lloc www.hotel-ribes.com. Aquest lloc reuneix un conjunt de serveis, tal com estan, posats a disposició dels usuaris. S’especifica que aquest últim ha de ser cortès i demostrar bona fe tant envers els altres usuaris com envers el responsable del lloc. El propietari actualitza regularment el lloc. El propietari s’esforça per proporcionar la informació més precisa possible al lloc (subjecte a les modificacions realitzades des que es va posar en línia), però no pot garantir l’exactitud, la integritat i l’actualitat de la informació publicada al seu lloc, ja sigui d’elaboració pròpia o de tercers socis que li proporcionen aquesta informació. En conseqüència, l’usuari reconeix utilitzar aquesta informació facilitada (a títol merament informatiu, no exhaustiu i subjecte a canvis) sota la seva exclusiva responsabilitat.
3. Accessibilitat:
El lloc és en principi accessible per als usuaris 24/24h, 7/7d, excepte interrupció, programada o no, per necessitats del seu manteniment o en cas de força major. Si l’accés al servei no és possible, el titular del lloc es compromet a fer tot el possible per restablir l’accés al servei i, aleshores, s’esforçarà per comunicar prèviament als usuaris les dates i hores de la intervenció. Estant subjecte únicament a una obligació de mitjans, el titular no es fa responsable de cap dany, sigui quina sigui la seva naturalesa, derivat de la indisponibilitat del servei.
4. Propietat intel·lectual:
Alain RIBES és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual o és titular dels drets d’ús sobre tots els elements accessibles al lloc, tant sobre l’estructura com sobre els textos, imatges, gràfics, logotip, icones, sons, programari…
Queda prohibida qualsevol reproducció total o parcial dels llocs, representació, modificació, publicació, adaptació total o parcial de qualsevol d’aquests elements, sigui quin sigui el mitjà o procés utilitzat, excepte autorització prèvia i per escrit del titular del lloc. -correu electrònic: info@hotel-ribes.com, en el seu defecte es considerarà constitutiva d’infracció i susceptible de persecució d’acord amb el que estableixen els articles L.335-2 i següents del Codi de la propietat intel·lectual.
5. Enllaços d’hipertext i cookies:
El lloc conté una sèrie d’enllaços d’hipertext a altres llocs (socis, informació, etc.) creats amb l’autorització del propietari. No obstant això, no té la possibilitat de comprovar tot el contingut dels llocs així visitats i per tant declina qualsevol responsabilitat per aquest fet pel que fa als possibles riscos de continguts il·legals.
S’informa a l’usuari que durant les seves visites a aquests llocs, una o més cookies es poden instal·lar automàticament al seu ordinador a través del programari del seu navegador. Una cookie és un bloc de dades que no identifica l’usuari, però que registra informació relativa a la navegació de l’usuari pel lloc.
La configuració del programari del navegador permet informar de la presència de cookies i possiblement rebutjar-les de la manera descrita a la següent adreça: www.cnil.fr. L’usuari pot, però, configurar el navegador del seu ordinador per rebutjar la instal·lació de cookies, sabent que la negativa a instal·lar una cookie pot impedir l’accés a determinats serveis. Per a qualsevol bloqueig de cookies, escriviu al vostre motor de cerca: bloqueig de cookies sota IE o firefox i seguiu les instruccions segons la vostra versió.
6. Protecció de béns i persones – gestió de dades personals:
A França, les dades personals estan protegides en particular per la llei n° 78-87 de 6 de gener de 1978, la llei n° 2004-801 de 6 d’agost de 2004, l’article L. 226-13 del Codi Penal i la Directiva Europea de 24 Octubre de 1995.
En aquests llocs, el propietari no recull informació personal (segons l’article 4 de la Llei núm. 78-17 de 6 de gener de 1978) relativa a la uti